Từ khóa

Một từ hoặc cụm từ ngụ ý một quan niệm, nhu cầu nhất định mà các khách hàng tiềm năng có xu hướng tìm kiếm.
Từ khóa đuôi dài và từ khóa liên quan đến thương hiệu thường có giá trị hơn từ khoá ngắn và mơ hồ vì chúng thường xảy ra sau đó trong chu kỳ mua hàng và liên quan đến mức dự định cao hơn.

Back to top button