Tổng hợp

Làm cách nào để thêm thông số URL vào quảng cáo?

Thông số URL trên chiến dịch quảng cáo có thể giúp bạn xác định nguồn gốc của lưu lượng truy cập quảng cáo. Thông tin chi tiết từ thông số URL có thể cho biết liên kết nào mọi người đã nhấp vào để truy cập trang đích của chiến dịch quảng cáo như trang web hoặc Trang Facebook của bạn.

Lưu ý rằng mặc dù bạn có thể thêm thông số URL vào quảng cáo của mình trên Facebook, bạn vẫn cần sử dụng công cụ phân tích của bên thứ ba để theo dõi kết quả.

Cách thêm thông số URL vào quảng cáo của bạn trên Facebook:

  1. Tạo chiến dịch quảng cáo mới trong Trình quản lý quảng cáo hoặc Power Editor hoặc tiếp tục làm việc trên một chiến dịch quảng cáo đã lưu làm bản nháp.
  2. Sau khi nhập thông tin của bạn tại cấp độ Chiến dịchNhóm quảng cáo, hãy chuyển đến cấp độ Quảng cáo để đặt Thông số URL.
  3. Tại cấp độ Quảng cáo, hãy tìm phần có tên Thông số URL. Bạn có thể cần nhấp vào Hiển thị tùy chọn nâng cao để nhìn thấy phần này.
  4. Trong Thông số URL, nhập thông số mô tả bạn muốn sử dụng để nhận dạng chiến dịch đó. Thông số sẽ chứa thông tin nhận dạng chiến dịch và giá trị bạn đã xác định cho thông số đó. Không nhập URL trang đích tại đây.
  • Ví dụ: nếu bạn đang thử nghiệm một quảng cáo có nền màu xanh và muốn nhìn thấy số lượng người đã nhấp vào quảng cáo đó để truy cập trang web của bạn, bạn có thể thử cài đặt thông số URL thành "background=blue". Tại đây, thông tin nhận dạng chiến dịch là "background" và giá trị sẽ là "blue". Thẻ này sẽ tạo một URL duy nhất cho quảng cáo của bạn có nền màu xanh. URL đó giờ đây sẽ là "www.example.com?background=blue".
  • Nếu bạn đang tạo quảng cáo có hai thử nghiệm giá trị khác nhau, bạn có thể sử dụng các thông số URL "key1=value1" và "key2=value2". Bạn sẽ nhập những thông số này vào trường Thông số URL dưới dạng "key1=value1&key2=value2". Thẻ này sẽ cập nhật URL thành "www.example.com?key1=value1&key2=value2".

Lưu ý rằng quảng cáo ứng dụng di động không có trường thông số URL mà chỉ có trường liên kết sâu. Trường thẻ URL chỉ xuất hiện cho quảng cáo ứng dụng Canvas. Tìm hiểu thêm về Canvas.

Content retrieved from:
https://vi-vn.facebook.com/business/help/1016122818401732
.

Siêng Văn

Đi đâu làm gì không quan trọng, đi với ai và làm cùng ai mới là điều quan trọng! Kết bạn với Siêng trên Facebook để cùng giao lưu Marketing ?.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button