Tổng hợp

Làm cách nào để thêm Trang vào Trình quản lý doanh nghiệp?

Nếu bạn đã thêm Trang vào Trình quản lý doanh nghiệp nhưng Trang đó không chạy quảng cáo, hãy kiểm tra xem Trang đã được đăng chưa trong cài đặt Trang.

Nếu bạn là quản trị viên của doanh nghiệp, có 3 cách để thêm Trang vào Trình quản lý doanh nghiệp: Xác nhận quyền sở hữu, yêu cầu quyền truy cập hoặc tạo Trang mới. Tất cả 3 tùy chọn đều yêu cầu bạn truy cập Trang từ Trình quản lý doanh nghiệp sau khi Trang được thêm.

Cách thêm Trang:

  1. Đi tới Cài đặt Trình quản lý doanh nghiệp.
  2. Trong tab Người và tài sản, nhấp vào Trang.
  3. Nhấp vào Thêm Trang mới.
  4. Chọn một trong 3 tùy chọn: Xác nhận Trang, Yêu cầu quyền truy cập Trang hoặc Tạo Trang mới.
  5. Nếu bạn chọn yêu cầu quyền truy cập hoặc xác nhận Trang, hãy nhập tên hoặc URL trang Facebook.

Lưu ý: Bạn không thể chuyển quyền sở hữu Trang cho Trình quản lý doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, nếu một doanh nghiệp xóa Trang, doanh nghiệp khác sẽ có thể xác nhận Trang đó. Để xác nhận một Trang chưa được xác nhận, bạn cũng phải là quản trị viên trên Trang. Nếu bạn không phải là quản trị viên trên Trang, bạn sẽ phải yêu cầu quyền truy cập vào Trang.

Thêm thông tin về cách yêu cầu quyền truy cập hoặc xác nhận quyền sở hữu:

  • Yêu cầu quyền truy cập để quản lý Trang trong Trình quản lý doanh nghiệp. Cá nhân hoặc doanh nghiệp sở hữu Trang sẽ vẫn sở hữu Trang và có thể kiểm soát quyền truy cập từ các tài khoản Trình quản lý doanh nghiệp khác. Họ cũng có quyền hủy bỏ quyền truy cập của bạn bất cứ lúc nào.
  • Xác nhận Trang để chuyển Trang vào Trình quản lý doanh nghiệp. Người sở hữu Trang sẽ không còn sở hữu Trang đó nữa. Chỉ có thể quản lý Trang trong Trình quản lý doanh nghiệp sau khi Trang được xác nhận.

    VIDEO HƯỚNG DẪN:

XEM THÊM
✅ 6 cách học chạy quảng cáo Facebook hiệu quả
✅ 7 cách để làm Marketing Online hiệu quả
✅ Khoá học giúp quảng cáo Facebook hiệu quả hơn

Siêng Văn

Đi đâu làm gì không quan trọng, đi với ai và làm cùng ai mới là điều quan trọng! Kết bạn với Siêng trên Facebook để cùng giao lưu Marketing ?.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button