Facebook

Làm cách nào để tìm số ID cho tài khoản quảng cáo và quảng cáo trên Facebook của tôi?

Khi bạn quảng cáo trên Facebook, tài khoảng quảng cáo và quảng cáo của bạn được cấp các số ID duy nhất. Các số ID này có thể hữu ích khi bạn muốn thêm tài khoản quảng cáo vào Trình quản lý doanh nghiệp hoặc tìm kiếm chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo cụ thể. Bạn có thể:

 • Tìm số ID tài khoản quảng cáo của bạn trong menu thả xuống Tài khoản trong Trình quản lý quảng cáo và Power Editor
 • Tìm số ID chiến dịch, nhóm quảng cáo và quảng cáo của bạn bằng cách tùy chỉnh cột trong Trình quản lý quảng cáo và Power Editor
 • Tìm số ID tài khoản quảng cáo của bạn trong thanh địa chỉ của trình duyệt trong Trình quản lý quảng cáo và Power Editor
 • Tìm số ID chiến dịch, nhóm quảng cáo và quảng cáo của bạn trong thanh địa chỉ của trình duyệt trong Trình quản lý quảng cáo và Power Editor

ID tài khoản quảng cáo (menu thả xuống của tài khoản)

  1. Đi tới Trình quản lý quảng cáo hoặc Power Editor.
  2. Nhấp vào menu thả xuống Tài khoản. Lúc này, bạn sẽ nhìn thấy số ID của tài khoản quảng cáo của mình.

ID chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo (tùy chỉnh cột)

Cách tìm ID chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo trong Trình quản lý quảng cáo bằng cách tùy chỉnh cột:

  1. Đi tới Trình quản lý quảng cáo.
  2. Nhấp vào menu thả xuống Cột rồi chọn Tùy chỉnh cột.
  3. Trong cửa sổ Tùy chỉnh cột, nhấp vào Cài đặt.
  4. Nhấp để chọn các hộp bên cạnh ID chiến dịch, ID nhóm quảng cáo hoặc ID quảng cáo.

Mẹo: Để lưu lựa chọn của bạn làm giá trị đặt trước, hãy nhấp để chọn hộp bên cạnh Lưu làm giá trị đặt trước và đặt tên cho giá trị đặt trước. Lần tới bạn nhấp vào menu thả xuống Cột, bạn có thể chọn giá trị đặt trước đó để xem số ID của chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo. Tìm hiểu thêm về tùy chỉnh cột.

 1. Nhấp vào Áp dụng. Lúc này, bạn sẽ nhìn thấy ID chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo trong bảng Trình quản lý quảng cáo.

Cách tìm ID chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo trong Power Editor bằng cách tùy chỉnh cột:

  1. Đi tới Power Editor.
  2. Nhấp vào .
  3. Nhấp vào Cột chiến dịch, Cột nhóm quảng cáo hoặc Cột quảng cáo.
  4. Nhấp để chọn các hộp bên cạnh ID chiến dịch, ID nhóm quảng cáo hoặc ID quảng cáo.
 1. Nhấp vào Lưu. Lúc này, bạn sẽ nhìn thấy ID chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo trong bảng Power Editor.

ID tài khoản quảng cáo (thanh địa chỉ)

  1. Đi tới Trình quản lý quảng cáo hoặc Power Editor.
  2. Tìm số trong thanh địa chỉ của trình duyệt. Nếu bạn gặp sự cố khi tìm ID tài khoản quảng cáo trong thanh địa chỉ, hãy tìm act= trong URL.

ID chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo (thanh địa chỉ)

 1. Đi tới Trình quản lý quảng cáo hoặc Power Editor.
 2. Nhấp vào chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo bạn muốn mở.
 3. Tìm số trong thanh địa chỉ của trình duyệt. Nếu bạn gặp sự cố khi tìm ID chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo trong thanh địa chỉ, hãy tìm selected_campaign_ids, selected_adset_ids hoặc selected_ad_ids trong URL.

Quản lý quảng cáo

 

Content retrieved from:
https://vi-vn.facebook.com/business/help/1492627900875762
.

Siêng Văn

Đi đâu làm gì không quan trọng, đi với ai và làm cùng ai mới là điều quan trọng! Kết bạn với Siêng trên Facebook để cùng giao lưu Marketing ?.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button