Tổng hợp

Làm cách nào để xóa, thêm hoặc thay đổi phương thức thanh toán cho quảng cáo?

Bạn có thể lựa chọn nhiều loại phương thức thanh toán khi chạy quảng cáo trên Facebook. Bạn luôn có thể quản lý phương thức thanh toán từ Cài đặt thanh toán trong Trình quản lý quảng cáo.

Lưu ý: nếu bạn dùng chung phương thức thanh toán hoặc tài khoản quảng cáo với người khác, hãy nhớ kiểm tra với họ nếu bạn không nhận ra các khoản phí trên hóa đơn của mình. Thông thường trong trường hợp này, người khác đã chạy các quảng cáo riêng biệt bằng phương thức thanh toán hoặc tài khoản quảng cáo của bạn.

Trước khi bạn bắt đầu

 

Siêng Văn

Đi đâu làm gì không quan trọng, đi với ai và làm cùng ai mới là điều quan trọng! Kết bạn với Siêng trên Facebook để cùng giao lưu Marketing ?.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button