Tổng hợp

Làm cách nào để xóa Trang khỏi Trình quản lý doanh nghiệp?

Bạn phải là quản trị viên thì mới có thể xóa Trang khỏi Trình quản lý doanh nghiệp.

Bạn có thể xóa Trang khỏi Trình quản lý doanh nghiệp bất kỳ lúc nào. Khi bạn xóa Trang khỏi Trình quản lý doanh nghiệp, việc này cũng sẽ xóa quyền truy cập vào Trang của những người làm việc trong Trình quản lý doanh nghiệp.

Để xóa Trang được kết nối với doanh nghiệp của bạn:

  1. Mở Cài đặt Trình quản lý doanh nghiệp.
  2. Trong Người và tài sản, nhấp vào Trang.
  3. Chọn Trang mà bạn muốn xóa từ phần điều hướng bên trái.
  4. Nhấp vào Xóa ở bên phải trang.

Để thêm Trang trở lại Trình quản lý doanh nghiệp, bạn cần yêu cầu lại quyền truy cập.

Lời nhắc: Bất kỳ ai đã có quyền truy cập vào Trang trước khi Trang được thêm vào Trình quản lý doanh nghiệp sẽ vẫn có thể truy cập và quản lý Trang.

Bạn không tìm thấy thứ mình cần? Khám phá thêm trợ giúp khắc phục sự cố cho Trình quản lý doanh nghiệp.

Content retrieved from:
https://vi-vn.facebook.com/business/help/816230598469434
.

Siêng Văn

Đi đâu làm gì không quan trọng, đi với ai và làm cùng ai mới là điều quan trọng! Kết bạn với Siêng trên Facebook để cùng giao lưu Marketing ?.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button