Tổng hợp

Làm cách nào để xóa Trình quản lý doanh nghiệp của tôi?

Nếu Trình quản lý doanh nghiệp không hoạt động hiệu quả, bạn có thể tìm cách xóa tài khoản của mình. Lưu ý rằng chỉ quản trị viên mới có thể xóa doanh nghiệp và không phải doanh nghiệp nào cũng đủ điều kiện để xóa.

Việc xóa Trình quản lý doanh nghiệp của tôi có ý nghĩa như thế nào?

Xóa Trình quản lý doanh nghiệp là một hành động vĩnh viễn và không thể đảo ngược. Khi xóa doanh nghiệp, bạn sẽ mất nội dung mình đã tạo, quản lý, chia sẻ và sử dụng. Việc xóa doanh nghiệp vĩnh viễn cũng xóa:

Khi xóa doanh nghiệp, bạn cũng sẽ xóa mọi quyền và quyền truy cập của mình vào doanh nghiệp khác, chẳng hạn như Trang, tài khoản quảng cáo và Pixel. Điều này cũng có nghĩa là mọi quyền bạn đã chia sẻ với doanh nghiệp khác cũng sẽ bị xóa.

Tất cả các Trang và tài khoản quảng cáo của tôi sẽ chuyển đến đâu?

  • Trang: Các Trang được thêm vào Trình quản lý doanh nghiệp sẽ có tùy chọn chuyển đến một Trình quản lý doanh nghiệp khác hoặc chuyển về trang cá nhân của chủ sở hữu Trang. Ví dụ: nếu ai đó đã chia sẻ quyền truy cập vào Trang của họ với bạn, Trang đó sẽ chuyển về trang cá nhân của họ. Tương tự, nếu bạn tự tạo Trang, Trang này sẽ chuyển về trang cá nhân của bạn.
  • Tài khoản quảng cáo: Khi bạn xóa Trình quản lý kinh doanh, thì mọi tài khoản quảng cáo được liên kết với Trình quản lý kinh doanh của bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn, trừ khi bạn chọn chuyển chúng sang Trình quản lý kinh doanh khác.

Lưu ý: Tất cả những người có vai trò trong Trình quản lý doanh nghiệp sẽ giữ lại cấp độ quyền mà họ được chỉ định đối với mỗi Trang và tài khoản quảng cáo. Giờ đây, họ sẽ truy cập bằng tài khoản Facebook cá nhân của mình để tiếp tục làm việc trên Trang và tài khoản quảng cáo.

Làm cách nào để xóa doanh nghiệp của tôi?

  1. Mở Cài đặt doanh nghiệp.
  2. Chuyển đến Thông tin doanh nghiệp.
  3. Nhấp vào nút Xóa vĩnh viễn doanh nghiệp ở bên phải của trang và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

    Lưu ý: Nếu bạn có tài khoản quảng cáo được liên kết với doanh nghiệp, các tài khoản này sẽ bị xóa vĩnh viễn trừ khi bạn chọn chuyển chúng sang Trình quản lý kinh doanh khác.

Tại sao doanh nghiệp của tôi không đủ điều kiện để xóa?

Không phải mọi doanh nghiệp đều có thể xóa được. Bạn không thể xóa doanh nghiệp có nhiều tài khoản quảng cáo, Trang, người và các kết nối khác.

  • Hãy xác nhận rằng bạn không có dư nợ trong tài khoản quảng cáo. Nếu bạn có số dư cần thanh toán, xin lưu ý rằng có thể mất tối đa 2 tuần để xử lý khoản thanh toán trước khi bạn có thể thử xóa lại.
  • Giảm số Trang và người được kết nối với doanh nghiệp của bạn.
  • Xóa tất cả ứng dụng được thêm vào doanh nghiệp của bạn.

Content retrieved from:
https://vi-vn.facebook.com/business/help/1592865014304024
.

Siêng Văn

Đi đâu làm gì không quan trọng, đi với ai và làm cùng ai mới là điều quan trọng! Kết bạn với Siêng trên Facebook để cùng giao lưu Marketing ?.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button