Tổng hợp

Sharing my passion for marketing students in Da Nang

I have been growth up so fast from student’s time. So I believe, if I share something good and inspired students, they will be learning a lot of things and making them motivated more.

That was a main reason I have setup a coffee talk for sharing something about Marketing Online at 14h, 28 – Dem – 2014.

IMG_4644 IMG_4647 IMG_4658 IMG_4660 IMG_4661 IMG_20141221_144755IMG_20141221_144802

IMG_4642

IMG_4668

 

Siêng Văn

Đi đâu làm gì không quan trọng, đi với ai và làm cùng ai mới là điều quan trọng! Kết bạn với Siêng trên Facebook để cùng giao lưu Marketing ?.
Back to top button